Slogan Logopedie Raemakers

WIE ZIJN WIJ?

PETRA RAEMAKERS 

Petra heeft in 1985 haar diploma Logopedie gehaald bij de Stichting Hoger Instituut voor Gezondheidszorgonderwijs Revalidatie Academie te Heerlen. Naast werkzaam te zijn geweest in met name het Speciaal Onderwijs (S.B.O. en Z.M.O.K.) is ze in 1987 met een vrijgevestigde praktijk gestart in Heythuysen.

Petra is allround logopediste en zij heeft affiniteit en extra scholing gevolgd met betrekking tot:

 

  • Afwijkend mondgedrag en slikstoornissen bij kinderen en tieners (OMFT)
  • Fonologische problemen (Hodson & Paden, Metaphon)
  • Stemproblemen (ook larynxmanipulatie)
  • Taalontwikkelingsproblemen
  • Spraakproblemen (ook onvloeiend spreken)
  • Lees- en spellingproblemen én dyslexie
  • Verworven spraak- en taalproblemen bij senioren
  • Ademproblemen (hyperventilatie, C.O.P.D.)

 

Als specialisatie heeft zij de behandeling van lees- en spellingproblemen én dyslexie. Sinds 2009 staat zij geregistreerd als dyslexiebehandelaar. Zij heeft een overeenkomst met H & G Onderwijs (Weert) en Dyslexica (Roermond) kinderen met de diagnose ernstige, enkelvoudige dyslexie binnen de vergoedingsregeling (EED-traject) te mogen behandelen.

 

Ook is zij opgenomen in een register om larynxmanipulatie te mogen toepassen bij stemproblemen.

Kwaliteitstoets logopedie

Op 19 juli 2019 is de praktijk door auditbureau KIWA op vrijwillige basis getoetst m.b.t. de criteria kwaliteitstoets logopedie 2019, vastgesteld door onze beroepsvereniging NVLF. Het auditbureau heeft de toets 100% positief beoordeeld. De eerder uitgevoerde vrijwillige kwaliteitstoetsen in 2015 en 2017 werden ook al positief beoordeeld.

 

NIVEL

Sinds januari 2020 neemt de praktijk deel aan de landelijke tellingen van Nivel Zorgregistraties Eerste Lijn. Als u daar toestemming voor heeft gegeven worden gegevens over uw zorgvraag en behandeling (anoniem) doorgegeven aan het Nivel. Deze informatie wordt gebruikt om de zorg aan te passen en te verbeteren. Zo draagt u bij aan belangrijk wetenschappelijk onderzoek binnen de gezondheidszorg in Nederland.

 

Ik neem deel aan:

Intercollegiale overleggroep Weert e.o.

Kwaliteitskring Dyslexie “Logolexis”

Intervisiegroep Logopedie en Dyslexie Zuid

Kwaliteitskring Dyslexie Weert e.o.

 

Ik ben lid van:

Nederlandse Vereniging voor Logopedie en Foniatrie (N.V.L.F.)

 

Ik sta ingeschreven in:

Kwaliteitsregister Paramedici (KP):

Petra Raemakers: registratienummer:9900377891

 

Registers raadplegen:

https://www.kwaliteitsregisterparamedici.nl/raadplegenregister/default.aspx

Register Medebehandelaar Nederlands Kwaliteitsinstituut Dyslexie (NKD)

NVLF Register Dyslexiebehandelaars

Register “Meer dan larynxmanipulatie”

Kamer van Koophandel (nummer 14114559)