Slogan Logopedie Raemakers

DYSLEXIE

Sinds 2009 staat Petra ingeschreven als dyslexiebehandelaar bij de Nederlandse Vereniging van Logopedie en Foniatrie. Om in het register van dyslexiebehandelaars te komen moet er specifieke na- en bijscholing zijn gevolgd, moet er deelname zijn aan een Kwaliteitskring Dyslexie en moeten er voldoende dossiers zijn.

De logopedist is bij uitstek deskundig in de diagnostiek en behandeling van spraak- en taalstoornissen. De logopedist is vaak al in een vroeg stadium betrokken bij kinderen met lees- en spellingproblemen (zie ook 'Vroege signalen'). Deze kinderen hoeven nog niet vastgelopen te zijn in het leesproces, maar vertonen wel al risicofactoren.

 

Een vroege adequate begeleiding kan dyslexie weliswaar niet voorkomen, maar verkleint wel de uitingsvorm ervan. De behandeling van de logopedist levert een bijdrage aan het voorkomen/verminderen van lees- en spellingproblemen en het verminderen van de gevolgen ervan.

 

Omdat dyslexie in de kern een taalstoornis is, is de logopedist als spraak-taaldeskundige (met de nodige bij- en nascholing) geschikt als behandelaar. Dyslexie=taalstoornis=kernprobleem is een stoornis in de verwerking van de spraakklanken (een fonologische verwerkingsstoornis).

 

Definitie van dyslexie volgens de Stichting Dyslexie Nederland (2008)=stoornis die gekenmerkt wordt door een hardnekkig probleem met het aanleren en/of vlot toepassen van het lezen en/of het spellen op woordniveau.

ERNSTIGE, ENKELVOUDIGE DYSLEXIE 

Vanaf 01-01-2009 is het onderzoek en de behandeling van ernstige enkelvoudige dyslexie (EED) vergoed door de zorgverzekeraars.

Vanaf 01-01-2015 valt de zorg voor kinderen met ernstig enkelvoudige dyslexie (EED) onder de Jeugdwet. Gemeenten hebben de taak om deze zorg te organiseren en te financieren.

De regeling is zo opgezet dat alle kinderen in het basisonderwijs vanaf 7 jaar tot 13 jaar voor vergoeding van dyslexiezorg in aanmerking komen. Een voorwaarde voor deze vergoeding is een formeel multidisciplinair samenwerkingsverband tussen erkende onderzoeksinstanties en zelfstandig geregistreerde dyslexiebehandelaars (in de zorg).

 

Op dit moment heeft mijn praktijk een samenwerkingsverband met H & G Onderwijs (Weert)en DYSLEXICA (Roermond). Wanneer uit het onderzoek van H & G Onderwijs of DYSLEXICA blijkt dat er sprake is van een ernstige, enkelvoudige dyslexie dan kan in mijn praktijk de vergoede dyslexiebehandeling plaatsvinden. Er is sprake van intensieve samenwerking tussen de school, de ouders, H & G Onderwijs, DYSLEXICA en de logopedist als geregistreerd dyslexiebehandelaar in de zorg.

BEHANDELING 

Net zoals in de aanpak van de logopedische problemen wordt het kind centraal gesteld in de aanpak van dyslexie. Het is wenselijk dat er intensief wordt samengewerkt door ouders, school, onderzoeksinstantie en logopedist. De behandeling is gebaseerd op kwaliteitseisen (richtlijnen Protocol Dyslexie Diagnostiek en Behandeling van Blomert) en de meest effectieve inzichten die op dit moment bewezen zijn (evidence-based of best-practice). De behandeling is geen standaardprogramma, maar een op maat gemaakte behandeling voor dat specifieke kind.

 

Wat is effectief in een dyslexie-behandeling:

 

  • zowel psycholinguistisch als fonologisch gericht (taakgericht vanuit klanken bezig zijn met lezen en spellen)
  • zowel gericht op lezen als op spellen
  • systematische instructie en heel veel oefening
  • uitgaande van volledige beheersing van letterkennis
  • veel aandacht hebbende voor persoonlijke omstandigheden (thuis en op school)
  • kind, ouders en school worden betrokken bij inhoud, voortgang en evaluatie van de behandeling
  • aanpassing van de “geprotocolleerde behandeling” aan de unieke situatie
  • een goede en motiverende sfeer
  • ernaar streven dat lezen en spellen plezierig blijft of wordt

AANMELDING VERGOEDINGSREGELING ERNSTIGE DYSLEXIE 

Kinderen met een vermoeden van een ernstige dyslexie kunnen telefonisch bij mij worden aangemeld. Samen met de school van het kind wordt gekeken of het kind voldoet aan de voorwaarden voor aanmelding onderzoek ernstige, enkelvoudige dyslexie. School draagt zorg voor een leerlingdossier waarmee het vermoeden van ernstige dyslexie wordt onderbouwd. Een geautomatiseerd format is te vinden op de website van het Nederlands kwaliteitsinstituut dyslexie. Om de scholen te helpen is er ook een checklist (www.nkd.nl).

 

Na het bespreken van de hulpvraag met ouders en school kan het kind worden aangemeld voor onderzoek volgens de vergoedingsregeling bij H & G Onderwijs of DYSLEXICA. Als uit onderzoek blijkt dat er sprake is van een ernstige, enkelvoudige dyslexie (EED) kan de behandeling volgens de vergoedingsregeling in mijn praktijk plaatsvinden.

 

Kinderen met een vermoeden van een mildere vorm van dyslexie kunnen ook bij mij worden aangemeld. Dyslexie is een specifieke taalstoornis en is in de kern een verwerkingsstoornis van de spraakklanken (fonologisch verwerkingsprobleem). De relatie met mondelinge spraak- en taalproblemen is hierom groot. Door mij word onderzoek gedaan en als hieruit blijkt dat er (onderliggende) taal-spraakproblemen aanwezig zijn, dan kan er logopedische behandeling plaatsvinden.

Stichting Balans presenteert het D & D - team: Tim en Lotte vertellen over dyslexie en dyscalculie.