Slogan Logopedie Raemakers

WANNEER LOGOPEDIE?

De verwijzing gebeurt door de huisarts, medisch specialist, tandarts/orthodontist of Audiologisch Centrum.

TAAL 

 • Vertraagde of gestoorde taalontwikkeling, waaronder problemen met het begrijpen van taal, problemen in de fonologische ontwikkeling, een kleine woordenschat, moeite met het formuleren van zinnen en moeite met het onder woorden brengen van een verhaal

LEZEN EN SPELLING 

 • Zwakke auditieve vaardigheden met betrekking tot lezen en spellen
 • Lees- en spellingproblemen
 • Dyslexie (voor meer informatie over de specifieke behandeling van dyslexie; lees het volgende hoofdstuk)

SPRAAK 

 • Articulatieproblemen
 • Nasaliteitsproblemen
 • Lispelen en slissen (interdentaliteit)
 • Slappe articulatie
 • Onverstaanbaar en slecht verstaanbaar spreken
 • Verbale ontwikkelingsdyspraxie
 • Broddelen
 • Stotteren
 • Dysartrie (problemen met spraak na een CVA of bij een neurologische aandoening, zoals b.v. MS)

ADEM EN STEM 

 • Heesheid/schorheid ten gevolge van verkeerd stemgebruik en/of stemmisbruik
 • Heesheid bij stembandknobbels/stembandpoliep
 • Vermoeid gevoel bij spreken
 • Ademproblemen
 • C.O.P.D. en astma
 • Hyperventilatie

AFWIJKENDE MONDGEWOONTEN 

 • Open mondgedrag
 • Habitueel mondademen
 • Afwijkende tongligging in rust
 • Afwijkend slikken en/of kauwen
 • Zuiggewoontes, waaronder duim- en vingerzuigen
 • Slikproblemen ten gevolge van een neurologische aandoening

GEHOOR 

 • auditieve verwerkingsproblemen
 • slechthorendheid

 

Voor meer informatie over deze logopedische stoornissen zie www.logopedie.nl.